ថ្នាំព្យាបាលមុន / Acne Medicine

16.00 $

ជាទួទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែមានបញ្ហាជួបប្រទះអំពីមុនហើយកំពុងស្វែងរកផលិតផល Laaskin ដើម្បីដំណោះស្រាយ។ តាមពិតមានជា 90% អតិថិជនបានព្យាបាលមុនជោគជ័យ ដោយផលិតផល Laaskin ដោយសារវានាំមកមានផលប្រយៅជន៍ច្រើនសំខាន់ៗ៖

  • ព្យាបាលគ្រប់ប្រភែទមុន៖ ដូចជាមុនក្បាលខ្មៅ មុនកប់ មុនសាច់
  • ជំនួយក្នុងការកម្ចាត់មេរោគ ការពារមុនរលាកនិងកាត់បន្ថយឆាប់រហ័សភាពហើម
  • ជំរុញកម្ចាត់មុនចេញមកខាងក្រៅនិងធ្វើឱ្យបណ្តូលមុនស្ងួតហើយបំបាត់ស្នាមអុជខ្មៅដោយប្រសិទ្ធភាព
  • បង្កើននូវភាពមាំមួនជួយឱ្យស្បែកភ្លឺរោលងជាង
SKU: 2140299 បញ្ជី​ផលិត​ផល:
088.793.7979
ប្រឹក្សា
ណាត់ប្រតិទិន