ក្រែម Body ជាន់ខ្ពស់ / Luxurious Body Cream

27.00 $

 ថែមចូលកន្ត្រក់ទំនិញ ទិញភ្លាម

ក្រែម body Premium Laaskin ផ្តោតលើការផ្លាស់ប្តូរស្បែក មានការប៉ះពាល់ជ្រៅពីខាងក្នុង មានការប្រើប្រាស់ដ៏ឆ្នើមជាច្រើន៖

  • កាត់បំបាត់ស្ថានភាពស្បែកស្រអាប់ពណ៌ ខ្មៅងងិតមកអំពីកម្តៅថ្ងៃ
  • ធ្វើឱ្យស្បែកស តឹងរលោងនិងធ្វើឱ្យស្រពិលស្នាម
  • ស្តារស្បែកឡើងវិញ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅ
  • ប្រឆាំងភាពចាស់ ជំនួយទាំងអស់ជួយឱ្យស្បែកមានវួយក្មេង
SKU: 2140303 បញ្ជី​ផលិត​ផល:
088.793.7979
ប្រឹក្សា
ណាត់ប្រតិទិន