បងស្រីនៀតដាវី (43 ឆ្នាំ) មានស្នាមអុជខ្មៅយូរឆ្នាំនិងមានស្នាមជាំដោយសាធ្វើការងារហើយមានការប៉ះពាល់ពីបរិស្ថាន ក្រោយអនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុនហើយបានប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពស្នាជាំឡើងទៅដល់ 60%...

...

...

...

...

បងស្រីណាណា – ទទួល​បាន​ប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលប្រើដំណាក់កាល DR.SEOUL បំបាត់ស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាង...

បងស្រីប៉ៅស្រីពៅ – ទទួលបានប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយ​ពេលប្រើដំណាក់កាលព្យាបាលមុន – ស្នាមខ្មូត PRP...

...

បងស្រីធឿន (34 ឆ្នាំ) រោមចិញ្ចើមស្តើងមានភាពមិនស្មើរគ្នា។ បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើម Phibrow ចិញ្ចើមមានពណ៌ដិតច្បាស់និងបង្កើតចំណុចភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ផ្ទៃមុខទាំងស្រុង...

បងស្រីគីធឿន (45 ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមដុះមិនស្មើស្លេកស្លាំងនិងស្តើង។ បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើមដោយប្រើខ្មៅដៃបងស្រីមានរាងចិញ្ចើមស្រស់ស្អាតស្តើរសមតែម្តង...

បងស្រីគីមសុផល (25 ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមស្តើងនិងលើស។ បន្ទាប់ពីការបាញ់សាក់ Ombre រោមចិញ្ចើមប្រែជាមុតស្រួចពណ៌ធម្មជាតិនិងមុខមានតុល្យភាព...

បងស្រីយឿនបូណា (27 ឆ្នាំ) ធ្លាប់ត្រូវបានគេលេងសើចថាគ្មានចិញ្ចើម។ ក្រោយពេលផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅ បងស្រីបានធ្វើជាម្ចាស់រោមចិញ្ចើមមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដោយធម្មជាតិនិងស៊ីចម្រុះជាមួយនឹងមុខ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...