បងស្រីនៀតដាវី (៤៣ ឆ្នាំ) មានស្នាមអុជខ្មៅយូរឆ្នាំនិងមានស្នាមជាំដោយសាធ្វើការងារហើយមានការប៉ះពាល់ពីបរិស្ថាន ក្រោយអនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុនហើយបានប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពស្នាជាំឡើងទៅដល់ 60%។...

បងស្រីកែវពេជ្រ (៤០ ឆ្នាំ) មានស្នាមជាំចំរុះនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាងបន្ទាប់អនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុន ៤.០ មានភាពប្រសើរឡើង ៦០%។...

បងស្រីសារាយ (៣៨ ឆ្នាំ) មានស្នាមអុជខ្មៅតូចៗលេចឡើងនៅលើថ្ពាល់និងច្រមុះ បន្ទាប់ពីអនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ៤.០ ដោយខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុនធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ៧០% នៃស្នាមអុជនៅលើស្បែក។...

បងស្រីជឿង (29 tuổi) មានស្នាមកម្រិតជ្រៅនិងស្នាមជាំជាផ្ទាំងនៅលើផ្ទៃមុខ ក្រោយពេលព្យាបាលដំណាក់កាល Dr. Seoul ដោយខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុន 4.0 ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅដល់ 80%...

បងស្រីចាន់ណា (៣៥ ឆ្នាំ) មានស្នាមអុជខ្មៅនៅលើថ្ពាល់ពីរសងខាង បងស្រីគ្នានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការទំនាក់ទំនង ក្រោយពេលអនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុន ៤.០ បានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើន។...

បងស្រីណាណា (៣០ ឆ្នាំ) មានស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាងហើយមិនប្រើម៉ាសបិទមុខជាប្រចាំបណ្តាលធ្វើឱ្យស្ថានភាពស្បែកមានស្នាមអុជខ្មៅជាច្រើន ក្រោយពេលប្រើដំណាក់កាល Dr. Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាម៉ុន ៤.០ បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់។...

បងស្រីប៉ៅស្រីពៅ (៤៥ ឆ្នាំ) ជាស្ត្រីមេផ្ទះមានស្នាមជាំនិងស្នាមអុជខ្មៅជាច្រើនដោយសារភាពចាស់ បន្ទាប់ពីអនុវត្តដំណើរការ Dr. Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុន 4.0 ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពស្នាមជាំជាទីបំផុត។...

អ្នកស្រីធឿន (៣៤ ឆ្នាំ) រោមចិញ្ចើមស្តើងមានភាពមិនស្មើរគ្នា។ បន្ទាប់ពីបាញ់សាក់ចិញ្ចើម Phibrow ចិញ្ចើមមានពណ៌ដិតច្បាស់និងបង្កើតចំណុចភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ផ្ទៃមុខទាំងស្រុង។...

បងស្រីលីលី(៣០ ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមមិនរង្វើលមិនស្មើរគ្នា។ បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើម ombre បងស្រីមានរោមចិញ្ចើមមានភាពប្រសើរឡើងមុខមានតុល្យភាពនិងចុះសម្រុងគ្នា។...

អ្នកស្រីគីធឿន (៤៥ ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមដុះមិនស្មើស្លេកស្លាំងនិងស្តើង។ បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើមដោយប្រើខ្មៅដៃបងស្រីមានរាងចិញ្ចើមស្រស់ស្អាតស្តើរសមតែម្តង។...

បងស្រីគីមសុផល (២៥ ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមស្តើងនិងលើស។ បន្ទាប់ពីការបាញ់សាក់ ombre រោមចិញ្ចើមប្រែជាមុតស្រួចពណ៌ធម្មជាតិនិងមុខមានតុល្យភាព។...

“បងស្រីយឿនបូណា (២៧ ឆ្នាំ) ធ្លាប់ត្រូវបានគេលេងសើចថាគ្មានចិញ្ចើម។ ក្រោយពេលផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅ បងស្រីបានធ្វើជាម្ចាស់រោមចិញ្ចើមមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដោយធម្មជាតិនិងស៊ីចម្រុះជាមួយនឹងមុខ។”...

បងប្រុសរំដួល (៣១ ឆ្នាំ) មានមុនខ្ទុះជាច្រើននៅតំបន់ចង្កានិងថ្ងាស ដោយមានស្លាកស្នាមប្រហោង។ បន្ទាប់ពី 3 ដង DR. Seoul ។ បង្កើតស្បែកឡើងវិញដែលខូចខាត់ P2P កាត់បន្ថយមុន ៧៥%, ស្បែកភ្លឺនិងស្រអាប់ស្នាមជាំ។...

បងប្រុសដាណា (២៨ ឆ្នាំ) មានស្ថានភាពមុនរលាកក្រហមនៅលើតំបន់ផ្ទៃមុខ ។ បន្ទាប់ពី ៣ ដងបណ្តេញជាតិពុល cacbonxyl និងការព្យាបាលមុនដោយវេជ្ជសាស្រ្តដោះស្រាយទៅដល់ ៩០%។...

អ្នកស្រីសុភាព (២៦ ឆ្នាំ) ស្បែកមានមុនរលាកហើមនៅតំបន់ច្រមុះនិងថ្ពាល់ពីរសង្ខាង។ បន្ទាប់ពីការព្យាបាលមុន,ដោយម្ជុលសារាយសមុទ្រ មុនបានកាត់បន្ថយ ៨០%។...

អ្នកស្រីកញ្ញា (២០ ឆ្នាំ) ស្បែកមានមុនកប់និងមុនខ្ទុះ រាលដាលជាច្រើននៅតំបន់មុខ។ បន្ទាប់ពីការពណ្តេញជាតិពុលឱ្យស្បែកដោយ cacbonxyl និងការព្យាបាលមុននៅលើស្បែកកាត់បន្ថយការកើតមុន ៨០%...

បងស្រីធៀន (២៩ ឆ្នាំ) មានអាការៈមុនរលាកក្រហម ប៉ុន្តែមិនឃើញឡើងខ្ទុះឬបណ្តូលមុន មុនច្រើនលុចនៅលើថ្ពាល់ទាំងពីរ។ បន្ទាប់ពី ២ ដង DR. Seoul បង្កើតស្បែកឡើងវិញដោយ P2P ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ទៅដល់ ៩០%។...

បងស្រីពេជ្រ (៣០ ឆ្នាំ) មានមុនលាយចំរុះ៖ មុនកប់និងមុនរលាក។ បន្ទាប់ពី ២​ ដងរត់ម្ជុល vacxin មុនបានកាត់បន្ថយ ៩០% ស្បែកភ្លឺ ស្រពិលស្នាមជាំ។...

បងប្រុសសុធី (២០ ឆ្នាំ) មានមុននិងរលាកនៅតំបន់ថ្ពល់ ទាំងមុនក្បាលខ្មៅនៅលើតំបន់ពេញផ្ទៃមុខ បន្ទាប់ពី ២ ដង DR. Seoul ព្យាបាលបង្កើតឡើងវិញកោសិកាស្បែកដោយ P2P ជ្រះមុនរលាកទាំងស្រុង ស្បែកស្រស់ស្អាតឡើងទៅដល់ ៧៥%...

អ្នកស្រីច័ន្ទដាវី (២៤ ឆ្នាំ) មានមុនក្បាលខ្មៅលើថ្ពាល់និងថ្ងាស។ បន្ទាប់ពីការព្យាបាលមុនដោយវេជ្ជសាស្រ្តបានប្រសើរឡើង ៨០%...

អ្នកស្រីវ៉ាន់ណា (២៩ ឆ្នាំ) មានមុនរលាក មុនកប់នៅលើថ្ពាល់ទាំងពីរ។ បន្ទាប់ពីការព្យាបាលមុនដោយវេជ្ជសាស្រ្ត ៤ ដងកម្ចាត់អស់មុនរលាក ស្បែកភ្លឺនិងស្រពិលស្នាមជាំ។...

បងស្រីសុភី (26 ឆ្នាំ) ស្បែកមុខបញ្ចេញខ្លាញ់ច្រើននិងមុនកប់ មុនរលាក បន្ទាប់ពី ៣​ ដងរត់ម្ជុល vacxin ព្យាបាលមុន បានប្រសើរឡើង 80%...