បងស្រីនៀតដាវី (៤៣ ឆ្នាំ) មានស្នាមអុជខ្មៅយូរឆ្នាំនិងមានស្នាមជាំដោយសាធ្វើការងារហើយមានការប៉ះពាល់ពីបរិស្ថាន ក្រោយអនុវត្តដំណើរការ Dr.Seoul ខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុនហើយបានប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពស្នាជាំឡើងទៅដល់ 60%។...

បងប្រុស​លីក​សំរេន – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលស្នាមខ្មូត​ដោយខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុង ៤.០

...

បងស្រីផាងណុចជា – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលស្នាម​ខ្មូតដោយខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុង

...

បងស្រីអៀងសំណាង – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលស្នាមជាំដោយខ្លាញ់ត្រីសាលម៉ុន ៤.០

...

បងស្រីពេជ្រសុភាព – ទទួលបានប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយ​ពេលប្រើដំណាក់កាលព្យាបាលស្នាមជាំ PRP

...

បងស្រីណាណា – ទទួល​បាន​ប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលប្រើដំណាក់កាល DR.SEOUL បំបាត់ស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាង

បងស្រីណាណា – ទទួល​បាន​ប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលប្រើដំណាក់កាល DR.SEOUL បំបាត់ស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់ទាំងសងខាង...

បងស្រីប៉ៅស្រីពៅ – ទទួលបានប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយ​ពេលប្រើដំណាក់កាលព្យាបាលមុនស្នាមខ្មូត PRP

បងស្រីប៉ៅស្រីពៅ – ទទួលបានប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយ​ពេលប្រើដំណាក់កាលព្យាបាលមុន – ស្នាមខ្មូត PRP...

បងស្រីវ៉ាន់ណារី – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលស្នាមជាំនៅលើថ្ពាល់ទាំងពីរដោយវេជ្ជសាស្រ្ត ៤ ដងកម្ចាត់

...

លទ្ធផលនៃការព្យាបាល-1

អ្នកស្រីធឿន (៣៤ ឆ្នាំ) រោមចិញ្ចើមស្តើងមានភាពមិនស្មើរគ្នា។ បន្ទាប់ពីបាញ់សាក់ចិញ្ចើម Phibrow ចិញ្ចើមមានពណ៌ដិតច្បាស់និងបង្កើតចំណុចភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ផ្ទៃមុខទាំងស្រុង។...

លទ្ធផលនៃការព្យាបាល-3

អ្នកស្រីគីធឿន (៤៥ ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមដុះមិនស្មើស្លេកស្លាំងនិងស្តើង។ បន្ទាប់ពីផ្លុំចិញ្ចើមដោយប្រើខ្មៅដៃបងស្រីមានរាងចិញ្ចើមស្រស់ស្អាតស្តើរសមតែម្តង។...

លទ្ធផលនៃការព្យាបាល-4

បងស្រីគីមសុផល (២៥ ឆ្នាំ) មានរោមចិញ្ចើមស្តើងនិងលើស។ បន្ទាប់ពីការបាញ់សាក់ ombre រោមចិញ្ចើមប្រែជាមុតស្រួចពណ៌ធម្មជាតិនិងមុខមានតុល្យភាព។...

លទ្ធផលនៃការព្យាបាល-6

“បងស្រីយឿនបូណា (២៧ ឆ្នាំ) ធ្លាប់ត្រូវបានគេលេងសើចថាគ្មានចិញ្ចើម។ ក្រោយពេលផ្លុំចិញ្ចើមបំបែកម្សៅ បងស្រីបានធ្វើជាម្ចាស់រោមចិញ្ចើមមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដោយធម្មជាតិនិងស៊ីចម្រុះជាមួយនឹងមុខ។”...

បង​ស្រីធាវី – មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុន

...

បងស្រីឈន់ស្រីមុំ – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនខ្ទុះដោយ​វិធីសាស្ត្រ​ D.R SEOUL

...

បងប្រុសគួរសុខរី – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនកប់និង​រលាកក្រហមដោយ​វេជ្ជសាស្រ្ត CACBONXYL

...

បងស្រីគង់សុភាព – ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេល​ព្យាបាលមុន

...

បងប្រុសរ៉ាត់វុទ្ធី – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនកប់និងមុនក្បាល​ខ្មៅដោយ CACBONXYL

...

បងស្រីចាន់សោភា – ទទួលបាន​​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនដោយ DR.SEOUL

...

បងស្រីលក្ខ័ណធីតា – ទទួលបាន​​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនរលាក

...

បងប្រុសស៊ានសុធី – ទទួលបាន​​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនរលាកដោយ D.R SEOUL

...

បងស្រីច័ន្ទដាវី – ទទួលបាន​​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនរលាកដោយ​វេជ្ជសាស្រ្តខ្ពស់បានប្រសើរឡើង ៨០%

...

បងស្រីលីសុភី – ទទួលបាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្រោយពេល​ព្យាបាលមុនរលាកដោយ​រត់​ម្ជុល VACXIN

...