1បំពេញព័ត៍មាន
2ជ្រើសរើសថ្ងៃនិងម៉ោង
ម៉ោង
8 : 30
9 : 00
9 : 30
10 : 00
10 : 30
11 : 00
11 : 30
12 : 00
12 : 30
13 : 00
13 : 30
14 : 00
14 : 30
15 : 00
15 : 30
16 : 00
16 : 30
17 : 00
17 : 30
18 : 00
18 : 30
19 : 00
19 : 30
3ជ្រើសរើសទីតាំង
កម្ពុជា
ភ្នំពេញ​
#70 ផ្លូវព្រះសីហនុ (274) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
*** សូម​អតិថិជន​សំគាល់​
  • ម៉ោង​ទទួល​ភ្ញៀវ​ចុង​ក្រោយ​គឺ​នៅ​ម៉ោង 19:30 នាទី​។
  • រាល់​ពេល​ដាក់​ណាត់​បាន​ត្រឹម​តែ​ 1​ នាក់។ ប្រសិន​ទៅ​ជា​ក្រុម​,​ សូម​មេត្តា​ដាក់​ណាត់​ជា​ច្រើន​ដង​ហេីយ​ត្រូវ​ទៅតាម​លេខទូរសព្ទ​របស់​ភ្ញៀវ​នីមួយៗ​។
  • ដេីម្បី​ប្តូរ​ការណាត់,​ សូម​មេត្តា​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ hotline 088 793 7979.