កាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?

កាត់ត្របកភ្នែកគឺជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដែលធ្វើសកម្មភាពទៅលើតំបន់ត្របកភ្នែកដើម្បីបង្កើតត្របកភ្នែក 2 ជាន់ ហេតុដូច្នេះទៅតាមបុគ្គលនឹងគួកឹប ឬកាត់ត្របកភ្នែក។ ក្រៅពីនេះការថែទាំក្រោយពេលទទួលសេវាកម្មប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើលទ្ធផលផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី។ ព័ត៌មានលំឥតនឹងបានចែករំលែកតាមអត្ថបទនេះ។

កាត់កឹបត្របកភ្នែកគឺជាវិធីសាស្រ្តជួយអោយអតិថិជនមានត្របកភ្នែក២ជាន់ស្អាត
កាត់កឹបត្របកភ្នែកគឺជាវិធីសាស្រ្តជួយអោយអតិថិជនមានត្របកភ្នែក 2 ជាន់ស្អាត

កាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?

កាត់ត្របកភ្នែកគឺជា 2 វិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សនៅតំបន់ភ្នែក។ ទាំង 2 វិធីនេះជួយកែលម្អ ចំនុចអវិជ្ជមានតំបន់ភ្នែកដូចជា៖ ភ្នែកមានត្របកភ្នែក 1 ជាន់ ត្របកភ្នែកមិនស្មើរ…

កាត់ត្របកភ្នែក គឺជាបច្ចេកទេសបង្កើតត្របកភ្នែកជាន់ដោយការវះកាត់យកខ្លាញ់សល់ស្បែកសល់ឬក៏ស្បែកយារធ្លាក់ហើយបង្កើតជាផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី។ វិធីសាស្រ្តនេះបានវៃតម្លៃជាការវះកាត់តូចមួយពេញនិយម អនុវត្តបានឆាប់រហ័សទទួលបានលទ្ធផលត្របកភ្នែក 2 ជាន់ស្អាត។ ជាពិសេសរក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែកបានយូរអង្វែងតាមពេលវេលា។

កាត់ត្របកភ្នែក ជាវិធីសាស្រ្តបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកប៉ុន្តែមិនត្រូវការការវះកាត់ជ្រៅនៅតំបន់ស្បែកភ្នែក។ ហេតុដូច្នេះការអនុវត្តក៏ងាយស្រួលជាងឆាប់រហ័សជាងកាត់បន្ថយបានការវះកាត់ធានាបានសុវត្ថភាពជាងប្រៀបនឹងវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗ

កាត់ត្របកភ្នែកគឺជាបច្ចេកទេសកាត់យកស្បែកសល់ចេញនិងបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី
កាត់ត្របកភ្នែកគឺជាបច្ចេកទេសកាត់យកស្បែកសល់ចេញនិងបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី

គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?

តាមយោបល់អ្នកជំនាញដើម្បីដឹងថាគួជ្រើសយកការកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែកដើម្បីទទួលបានភ្នែកធំស្រឡះគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពត្របកភ្នែកម្នាក់ៗ លម្អិតគឺ៖

បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែក

ករណីគួកាត់ត្របកភ្នែកត្រូវបានពិចារណាបានហ្អត់ចត់ពីព្រោះវិធីសាស្រ្តនេះមានការវះកាត់ទៅលើស្បែកតំបន់ភ្នែក។ ករណីអ្នកមានលក្ខណះដូចខាងក្រោមគួជ្រើសយកវិធីសាស្រ្តកាត់ត្របកភ្នែកដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលស្អាតបំផុតណា៖

 • មានត្របកភ្នែក 2 ជាន់ប៉ុន្តែដោយសារមានស្បែកសល់ច្រើនធ្វើអោយត្របកភ្នែកយារធ្លាក់ ផ្នត់ត្របកភ្នែកលាក់ក្រោមស្បែក
 • អ្នកមានអាយុចាប់ពី 30 ឆ្នាំឡើងទៅស្បែកចាប់ផ្ដើមយាធ្លាក់ជ្រាវជ្រួញធ្វើអោយផ្ទៃមុខចាស់ស្រពោន
 • ករណីធ្លាប់បានកឹបត្របកភ្នែកប៉ុន្តែខូចឬមិនបានដូចបំណង
កាត់ត្របកភ្នែកគឺជាវិធីសាស្រ្តបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកបានយូអង្វែង
កាត់ត្របកភ្នែកគឺជាវិធីសាស្រ្តបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកបានយូរអង្វែង

បុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែក

កឹបត្របកភ្នែកគឺជាការវះកាត់ដ៏តូចមួយបង្កើតត្របកភ្នែក 2 ជាន់ ការអនុវត្តឆាប់រហ័សមិនឈឺចាប់ខ្លាំងជាធម្មតាសម្រាប់អ្នកមានអាយុចាប់ពី 18-25 ឆ្នាំ និងអ្នកមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកមានត្របកភ្នែក 1 ជាន់ឬក៏គ្មានផ្នត់ឬផ្នត់ត្រូវបានលាក់ក្រោមស្បែក
 • ត្របកភ្នែកធ្លាក់ពីកំណើតបណ្ដាលអោយប៉ះពាល់ដល់ការមើលឬធ្វើអោយភ្នែកយ៉ាប់យឺនជាង
 • ភ្នែកធ្លាប់មានរបួសដោយសាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើអោយត្របកភ្នែកមិនស្មើរគ្នា
 • អ្នកមានស្បែកភ្នែកមិនទាន់យា ស្បែកសល់តិចឬមានខ្លាញ់សល់តិច
កឹបត្របកភ្នែកជាការវះកាត់ដ៏តូចមួយដើម្បីបង្កើតត្របកភ្នែក២ជាន់ងាយស្រួលឆាប់រហ័ស
កឹបត្របកភ្នែកជាការវះកាត់ដ៏តូចមួយដើម្បីបង្កើតត្របកភ្នែក២ជាន់ងាយស្រួលឆាប់រហ័ស

ជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Center

នៅ​ Seoul Center អតិថិជនទុកចិត្តបានពីព្រោះជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកកាត់ត្របកភ្នែកតាមស្តង់ដារវេជ្ជសាស្រ្តបានត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់ក្នុងជំហាននីមួយៗ៖

 • ជំហានទី 1៖ ជាដំបូង អ្នកនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពត្របកភ្នែក។ ប្រឹក្សាយោបល់គួរប្រើវិធីកឹបត្របកភ្នែក ឬវិធីកាត់ត្របកភ្នែក ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។
 • ជំហានទី 2៖ មុនពេលវះកាត់ ដើម្បីធានាថាអតិថិជនមានសិទ្ធិទទួលការវះកាត់តូចតាច វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពទូទៅ និងធ្វើតេស្តស្ថានភាពសុខភាពណាមួយប្រសិនបើមាន។
 • ជំហានទី 3៖ កម្ចាត់មេរោគ សម្អាតតំបន់ត្របកភ្នែក ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគ។ ចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ត្របកភ្នែកទាំងមូល ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ និងធ្វើឱ្យដំណើរការវះកាត់ដ៏តូចនេះដំណើរការកាន់តែរលូន។
 • ជំហានទី 4: មិនថាវិធីសាស្រ្តនៃការចុចត្របកភ្នែក ឬការកាត់ត្របកភ្នែក អតិថិជនត្រូវបានគូរសម្គាល់ចំនុចត្រូវបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មី។ នេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុត ដែលទាមទារភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ដើម្បីធានាថាត្របកភ្នែកថ្មីមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសមាមាត្រមុខ។
 • ជំហានទី៥៖ ធ្វើការវះកាត់ដោយប្រើកាំបិតឯកទេសផ្នែកកែសម្ផស្ស។ ប្រសិនបើស្ថានភាពស្បែកយាធ្លាក់ឬសល់ខ្លាញ់ច្រើនគ្រូពេទ្យនឹងយកចេញរួចបង្កើតផ្នត់ត្របកភ្នែកត្រូវចំនុចបានសម្គាល់មុននោះ។ ជំហាននេះចំណាយ 15-20 នាទីអនុវត្តការកឹបត្របកភ្នែកនិងចំណាយ 30-60 ពេលកាត់ត្របកភ្នែក។
 • ជំហានទី 6: នៅចុងបញ្ចប់នៃការវះកាត់ដោយជោគជ័យ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថចាំបាច់ និងណែនាំអ្នកអំពីរបៀបថែទាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ញ៉ាំ និងសម្រាកក្រោយការវះកាត់។ លើសពីនេះ មានការណាត់ជួបតាមដានដើម្បីពិនិត្យមើលការជាសះឡើងវិញនៃត្របកភ្នែក។
កាត់ត្របកភ្នែកនៅ Seoul Centerធានាជំហានសុវត្ថិភាពបំផុត
កាត់ត្របកភ្នែកនៅ Seoul Centerធានាជំហានសុវត្ថិភាពបំផុត

កឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?

ជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិដែលវិធីសាស្រ្តកឹបត្របកភ្នែកនាំមកប៉ុន្តែមានចំនួនជាច្រើននៅកង្វល់មិនដឹងថាលទ្ធផលកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន។ តាមអ្នកជំនាញក្នុងវិស្ស័យកែសម្ផស្សរយះពេលមធ្យមរក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែកស្អាតក្រោយពេលអនុវត្តគឺ 3 – 5 ឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារយះពេលសម្រាប់អ្នកកឹបត្របកទាំងអស់គ្នាឡើយ ពីព្រោះក្រោយពេលកឹបត្របកភ្នែកគឺអាស្រ័យលើសរីរាងកាយខុសៗគ្នា ការថែទាំដែលនាំមកលទ្ធផលជាសះបានឆាប់រហ័សឬយឺតជាង។ ប្រសិនបើផ្នត់ត្របកភ្នែកចូល Form ទម្រង់ស្អាតមិនពះពាល់ដល់រយះពេលរក្សាផ្នត់ឡើយ។

កឹបត្របកភ្នែកអាចរក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែកពី 3-5 ឆ្នាំអាស្រ័យលើស្ថានភាពអតិថិជន

ការណែនាំថែរក្សាក្រោយពេលកាត់ត្របកភ្នែកសុវត្ថិភាព

ក្នុងរយះពេលថែទាំជាសះនៅផ្ទះក្រោយពេលកាត់ត្របកភ្នែក ដើម្បីផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មីឆាប់ជាសះដោយសុវត្ថិភាពនិងចៀសវាងបញ្ហាកក្លាយ អ្នកគួអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ៖

 • សម្អាតតំបន់ភ្នែក៖ ប្រើសំឡី ឬសំឡីដែលត្រាំអំបិលសរីរវិទ្យាដើម្បីសម្អាត។ សម្អាត​កន្លែង​ជុំវិញ​ភ្នែក​ថ្នមៗ ជៀសវាង​ការ​ប៉ះដល់​ត្របកភ្នែក​ថ្មី។
 • ជាដាច់ខាតមិនម៉ែកអាប់ភ្នែកក្រោយពេលកាត់ឬកឹបត្របកភ្នែកក្នុងរយះពេល 6-12 ថ្ងៃកាត់បន្ថយការចូលគេងយឺត ធ្វើការហួសកម្លាំង នៅឱ្យឆ្ងាយពីពន្លឺពណ៌ខៀវ ពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍…។
 • មិនអេះ ប៉ះ ជូតភ្នែក ការពារមិនយកដៃប៉ះភ្នែកផ្ទាល់ជាពិសេសនៅតំបន់វះកាត់។ ទោះបីដៃលាងស្អាតក៏អាចមានមេរោគជាប់នាំអោយឆ្លងដល់មុខរបួស។
 • លេបថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត សម្រាប់ការហើម និងការឈឺចាប់ រយៈពេលយូរ អ្នកអាចអនុវត្តការស្អំត្រជាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការហើម។
 • តមចំណីមួយចំនួន៖ ក្រោយ 7-10 ថ្ងៃកាត់ត្របកភ្នែកដើម្បីចៀសវាងក្លាយ ហើមឬបន្សល់ស្លាកស្នាមអាក្រក់អ្នកគួតមចំណីអាហារមួយចំនួនដូចជា៖ ត្រកួន សាច់គោ ពងមាន់ពងទា គ្រឿងសមុទ្រ សាច់មាន់ ដំនើប ស្របៀ….
 • ញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ 1,5-2 លិត្រទឹកជារាងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចៀសវាងការខ្វះទឹក។
 • ការពារភ្នែករបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលចេញទៅក្រៅ ដោយពាក់វ៉ែនតា មួក ហើយកុំភ្លេចលាបឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ ដើម្បីជៀសវាងកាំរស្មី UV ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីព្រះអាទិត្យ។
ក្រោយពេលកាត់ត្របកភ្នែកគួរប្រើសំឡីត្រាំទឹកអំបិលសរីរវិទ្យាដើម្បីសម្អាត
ក្រោយពេលកាត់ត្របកភ្នែកគួរប្រើសំឡីត្រាំទឹកអំបិលសរីរវិទ្យាដើម្បីសម្អាត

កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?

ការជ្រើសរើសអាស័យដ្ឋានដើម្បីកាត់ត្របកភ្នែកគឺជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរការកែសម្ផស្សលើកសម្រស់។ ក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សរាប់ពាន់កន្លែងនៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌល

សេអ៊ូល Seoul Center គឺជាការណែនាំដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកគួរជ្រើសរើស។ ជាអាសយដ្ឋានគែសម្ផស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាទទួលសេវាកម្មនៅទីនេះអ្នកនឹងពេញ ចិត្តនៅលទ្ធផលដែលទទួលបាន។

វិធីសាស្រ្តកឹបត្របកភ្នែកឬកាត់ត្របកភ្នែកនៅ Seoul Center ត្រូវបានអនុវត្តជា មួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ឧបករណ៍ទំនើប និងស្តង់ដារគុណភាពវេជ្ជសាស្ត្រ។ អ្នកនឹងបានធានាទាំងស្រុងអំពីដំណើរការកាត់ត្របកភ្នែកនៅទីនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាម ស្តង់ដារដំណើរការ។ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យសម្រស់នឹងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានភ្នែកភ្លឺស្អាត។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលកែកាត់ត្របកភ្នែក២ជាន់អ្នកនឹងបានលំហែរអារម្មណ៍នៅ ក្នុងបរិយាកាសទំនើបផ្កាយ៥មានទីតាំងធំទូលាយស្អាតប្រណិត។

សង្ឃឹមថា តាមរយៈអត្ថបទនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្រកាត់ត្របកភ្នែក ដើម្បីបង្កើតត្របកភ្នែក 2ជាន់។ លើសពីនេះអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ការថែទាំក្រោយការវះកាត់ត្រឹមត្រូវដូចដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងអត្ថបទ។ សូមជូនពរ ឱ្យអ្នកកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងទទួលបានភ្នែក​ 2ជាន់ស្អាតប្រណិត!

/5 ( ការ​វាយ​តម្លៃ)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comment

ផ្ញើរូបថត Comment posting regulations
ផ្ញើ កំពុងដំណើរការ ...
  Comment ថ្មីទើបនឹងបន្ថែមចូល ចុចដើម្បីមើល
  0 Comment

   អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

   ការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះអាចរក្សាប្រសិទ្ធិភាពយូរ​ដែរ​ទេ?

   ប្រហែលបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់អ្នកលើសទម្ងន់គឺចង់លុប​បំបាត់ស្រទាប់ខ្លាញ់ចេញដោយងាយបំផុត។ ហើយវិធីដែលអ្នកជាច្រើនចូលចិត្តជ្រើសរើសគឺការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ។ ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនេះបានសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះ អ្នកគួរជ្រើសរើសវិធីនេះឬអត់? Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?ហេតុអ្វីបានអ្នកសជាច្រើនជ្រើសរើសការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ? Ivermectin and doxycycline heartworm treatment តើការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះគឺជាអ្វី?...

   តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ – 3 យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹង?

   Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?និយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ មុនពេលទៅរកចម្លើយចំពោះសំណួរថា “តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?” យើងត្រូវការ​ស្វែង​យល់បន្តិចអំពីវិធីសាស្ត្រនេះ។ ជាពិសេសនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់និងការដុះឡើងវិញនៃឫសរោម។ បច្ចុប្បន្ននេះមានវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន ៣ គឺបច្ចេកវិទ្យា LASER DIODE, IPL និង...

   តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រក​ទម្ងន់លឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព

   ចាប់ពីពេលនេះតទៅ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហា “តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រក​ទម្ងន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។ ព្រោះថាអត្ថបទខាងក្រោមនឹងបន្ធូរបន្ថយរាល់សេចក្តីចម្ងល់របស់អ្នកសគ្រប់គ្នាដោយវិធីសម្រកទម្ងន់សាមញ្ញបំផុត។ យើងអាចអនុវត្ត​យ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនមានអារម្មណ៍នឿយ​ហត់។ តោះ​ជា​មួយ SEOULCENTER មើលរបៀបណែនាំទាំង​អស់​គ្នា! Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងសាមញ្ញនៅផ្ទះ? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រកទម្ងន់លឿនបំផុតគឺជាការរំពឹងទុករបស់អ្នកជាច្រើន។ ដូច្នេះយើងនឹងស្វែង​យល់ពីរបៀបសម្រកទម្ងន់ជាមួយនឹងរបបអាហារ។ ដោយសារតែនេះគឺជាមូលហេតុមួយនៃការឡើងទម្ងន់។ ជាពិសេស...

   ប្រាប់​អំពីការថែរក្សាស្បែកស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ាស់តែបៃតង

   បច្ចុប្បន្ននេះ បង​ប្អូន​នារីភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសផលិតផលឬគ្រឿងផ្សំថែរក្សាសម្រស់ដែលបានប្រភពមកពីធម្មជាតិ។ ប្រសិនបើជាអ្នកស្រឡាញ់សម្រស់ អ្នកប្រាកដជាមិនចម្លែកនឹងរបាំងតែបៃតងទេ។ ដូច្នេះតើការប្រើប្រាស់របាំងនេះមាន​ប្រយោជន៍អ្វី? របៀបធ្វើម៉ាស់តែបៃតង ហើយកំណត់សម្គាល់នៅពេលប្រើ? តោះស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា! Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?អត្ថ​ប្រយោជន៍នៃម៉ាស់តែបៃតងគឺជា​អ្វី? ក្រៅពីត្រូវបានប្រើនៅក្នុងម្ហូបអាហារនិងការលាយ​ផ្សំ តែបៃតងក៏ត្រូវបានប្រើជារបាំងថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់ស្ត្រីដែរ។ ហើយខាង​ក្រោមនេះគឺជាអត្ថ​ប្រយោជន៍នៃម៉ាស់តែបៃតង៖...

   ការជម្រុះរោមប៊ីគីនីជាអចិន្ត្រៃយ៍

   រោមនៅតំបន់ “ប៊ីគីនី” កាន់តែក្រាស់ធ្វើឱ្យស្ត្រីជាច្រើនមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនិងរំខាន។ ម្យ៉ាង​ទៀតនេះក៏ជាបុព្វហេតុចម្បងដែលនាំឱ្យមានការចម្លងបាក់តេរីជាច្រើន។ ដើម្បីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបទាន់សម័យប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ស្ត្រីជាច្រើនជ្រើសរើសយកវិធី​ជម្រុះ​រោមប៊ីគីនីជាអចិន្ត្រៃយ៍។ អត្ថបទខាងក្រោមនេះ SEOUL CENTER បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការ​ជម្រុះ​រោមសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើន។ Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?ការជម្រុះ​​រោមប៊ីគីនី – អ្វីដែលមិនគួរ​រំ​លង...

   របៀបសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត

   អ្នក​អាច​មើល​ថានៅពេលដែលឈរក្បែរអ្នកដែលមានជើងស្ដួចស្ដើង។ ប៉ុន្តែជើងរបស់យើងដូចជា “សសរ” នេះធ្វើឱ្យយើងកាន់តែសោកសៅ។ ចុះហេតុអ្វីមិនរកវិធីដើម្បីសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅ? ប៉ុន្តែដំបូង សូមមើលអ្វីដែល SEOUL CENTER ផ្ដល់យោបល់! Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?របៀបសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងម៉ឺនុយដែលមានកាឡូរីទាប មូលហេតុចម្បងនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយគឺបណ្តាលមកពីការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងខ្លាញ់មានបរិមាណកាឡូរីខ្ពស់។ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសម្រក​ទម្ងន់...

   របៀបកាត់បន្ថយចង្កេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍

   តំបន់ក្បាលពោះច្រើនតែជាកន្លែងដែលអាចប្រមូលផ្តុំជាតិខ្លាញ់លើស ជាពិសេសគឺចំពោះ​នារីការិយាល័យដែលអង្គុយច្រើន ហើយតិច​មាន​ការហាត់ប្រាណ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ SEOULSPA.COM.KH នឹងណែនាំអំពីរបៀប​ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួន ដើម្បីកាត់បន្ថយចង្កេះក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍សម្រាប់នារីដែល​មិន​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន។ Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?១. ការលំហាត់ប្រាណដើម្បីកាត់បន្ថយក្បាលពោះ គ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ...

   វិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មា

   មានស្បែកសស្រស់ជាក្តីសុបិន្តរបស់នារីគ្រប់រូប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកើតមកមានសំណាងដែលមានសម្បុរស្បែកដែលចង់បាននោះតែ។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលនារីជាច្រើនតែងតែស្វែងរកវិធីថែរក្សាស្បែកស។ អត្ថបទខាងក្រោមនេះ SEOULSPA.COM.KH នឹងចែកជូននូវវិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មាមានប្រសិទ្ធិភាពញនិងសាមញ្ញដែលអាចធ្វើបាននៅផ្ទះ។ តោះពិគ្រោះជាមួយគ្នា! Contentsកាត់ត្របកភ្នែកជាអ្វី?គួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកឬកឹបត្របកភ្នែក?បុគ្គលគួតែអនុវត្តកាត់ត្របកភ្នែកបុគ្គលណាគួអនុវត្តកឹបត្របកភ្នែកជំហាននៃការកឹបត្របកភ្នែកស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រនៅ Seoul Centerកឹបត្របកភ្នែករក្សាបានរយះពេលប៉ុន្មាន?កាត់ត្របកភ្នែកនៅកន្លែងណាស្អាត រក្សាបានផ្នត់ត្របកភ្នែក?វិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មា មានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេច? ក្រូចឆ្មាជាអាហារដែលធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មថែរក្សាសម្ផស្ស។...