តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ – 3 យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹង?


និយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍

មុនពេលទៅរកចម្លើយចំពោះសំណួរថា “តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?” យើងត្រូវការ​ស្វែង​យល់បន្តិចអំពីវិធីសាស្ត្រនេះ។ ជាពិសេសនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់និងការដុះឡើងវិញនៃឫសរោម។

បច្ចុប្បន្ននេះមានវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន ៣ គឺបច្ចេកវិទ្យា LASER DIODE, IPL និង ELIGHT។ លទ្ធផលនៃវិធីសាស្ត្ជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកជ្រើសរើស សរីរាង្គ លក្ខណៈនៃស្បែកដែលត្រូវជម្រុះនិងបច្ចេកទេសដែល​បាន​អនុវត្ត​នៅ​ស្ប៉ា។

ការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលូតលាស់និងការដុះឡើងវិញនៃឫសរោម

តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?

តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ? គួរ​ឱ្យ​សោក​ស្ដាយព្រោះចម្លើយគឺអាច​ដុះឡើង​វិញម្តងទៀត។ ដោយសារតែកោសិការឫសរោមមិនអាចត្រូវបានជម្រុះជាអចិន្ត្រៃយ៍បាន ព្រោះ​អាចនឹងជាសះស្បើយនិងបង្កើតឡើងវិញក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ដូច្នេះ វិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ គ្រាន់​តែ​ជម្រុះផ្នែកខ្លះនៃឫសរោមនិងកំណត់ដំណើរការនៃការដុះ​រោមឡើងវិញ។

គួរ​ឱ្យ​សោក​ស្ដាយពេល​ដែល​ឆ្លើយ​សំណួរ “តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?”

ទន្ទឹម​នឹងនេះ ការបង្កើតនិងលូត​លាស់នៃ “រោម” ក៏ពឹងផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនដូចជា៖ ហ្សែន កម្រិតអរម៉ូន របបអាហារ សកម្មភាពរស់​នៅ ។ល។ ហេតុនេះ អាចបណ្តាលឱ្យរោម​ឆាប់​ដុះលឿនជាងការកំណត់។ ប៉ុន្តែ ការដែលអ្នកអាចជឿជាក់បាននោះគឺថាការដុះរោមឡើងវិញបន្ទាប់ពីដំណើរការជម្រុះ​រោមដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នឹងមានសភាពស្លេកពណ៌ រោម​ទន់ ហើយមានត្រឹមតែ 5-10% ប៉ុណ្ណោះ។

>>> មើលបន្ថែម៖ សំណួរនិងចម្លើយ៖ តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?

សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍

ទន្ទឹម​នឹងការព្រួយបារម្ភអំពី “ការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?” មានសំណួរជាច្រើនជុំវិញបច្ចេកវិទ្យាសម្រស់នេះ។ ហេតុដូច្នេះ ព័ត៌មានខាងក្រោមនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់និងមានការទស្សនៈជាក់លាក់ជាងមុនអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍។

តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?

ជាមូលដ្ឋាន វិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តែងតែមានសុវត្ថិភាពនិងបាន​ពិនិត្យដោយក្រសួងសុខាភិបាល។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះនឹងជួយលុបបំបាត់ឫសរោមយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឡើយ។ ប៉ុន្តែ ការសុវត្ថិភាពមិនអាចត្រូវបានធានាទេ ប្រសិនបើអាសយដ្ឋានកែសម្ផស្សអនុវត្តបច្ចេកទេសខុស ហើយប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពអន់។

ដូច្នេះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសអនុវត្តនៅហាងកែសម្ផស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ក្នុងនោះ SEOULSPA.COM .KH នឹងក្លាយជាជម្រើសទី 1 សម្រាប់អ្នក។ នេះគឺជាប្រព័ន្ធថែរក្សាសម្ផស្សដែលមានកិត្យានុភាព ជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ និងឧបករណ៍និងម៉ាស៊ីនទំនើបបំផុត។ ទាំងនេះគឺដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការជម្រុះ​រោមដែលល្អបំផុតនិងរក្សាបានយូរអង្វែង។

វិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្រ្តៃយ៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅ SEOULSPA.COM.KH គឺមានសុវត្ថិភាពនិងបាន​ពិនិត្យដោយក្រសួងសុខាភិបាល

តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?

បច្ចេកវិទ្យានៃការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្នុងដំណើរការ​ជម្រុះ។ ការ​ជម្រុះឈឺតិចឬច្រើនគឺអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃតំបន់ជម្រុះ​រោមនិងភាពអត់ធ្មត់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត ការជម្រុះ​រោមដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលឈឺតិចបំផុត។

តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់

ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពលេចធ្លោដែលទទួលបាន ការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មានតម្លៃថ្លៃជាងវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមតាមបែបបុរាណនិងដោយដៃ។ ប៉ុន្តែមាន​តម្លៃ​ជាក់លាក់នឹងត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់លាក់ តំបន់ស្បែកដែលត្រូវជម្រុះ បច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើ ។ល។

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃសេវាកម្មនៃហាងកែសម្ផស្សនីមួយៗក៏ខុសគ្នាដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ប៉ាដើម្បីទទួលបានអ្នកពិគ្រោះយោបល់និងប្រាប់​តម្លៃជាក់លាក់។

ត្រូវនឹងប្រសិទ្ធភាពលេចធ្លោ ការជម្រុះ​រោមដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មាន​តម្លៃ​អនុវត្តខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត

តាមរយៈអត្ថបទខាងលើ អ្នកមានចម្លើយចំពោះសំណួរថា “តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?” ។ ម្យ៉ាង​ទៀត អត្ថបទនេះក៏បានចែករំលែកដល់អ្នកនូវព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រថែរក្សាសម្រស់នេះផងដែរ។ សូមជូនពរអ្នកឆាប់លុប​បំបាត់​ស្ថាន​ភាពគួរឱ្យធុញទ្រាន់ ដើម្បីរក្សាភាពជឿជាក់និងស្រស់​ស្អាតក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកចូលចិត្ត។

ដើម្បី​ទទួល​បានព័ត៌មានលម្អិតអំពីតម្លៃដំ​ណាក់​កាល​ព្យាបាល ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ អ្នកអាចទាក់ទង SEOULSPA.COM .KH ដើម្បីនឹងទទួលបាន​ព័ត៌មានលម្អិតតាមលេខ៖ 088.793.7979– 097.89.7878 payyer

/5 ( ការ​វាយ​តម្លៃ)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comment

ផ្ញើរូបថត Comment posting regulations
ផ្ញើ កំពុងដំណើរការ ...
  Comment ថ្មីទើបនឹងបន្ថែមចូល ចុចដើម្បីមើល
  0 Comment

   អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

   ការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះអាចរក្សាប្រសិទ្ធិភាពយូរ​ដែរ​ទេ?

   ប្រហែលបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់អ្នកលើសទម្ងន់គឺចង់លុប​បំបាត់ស្រទាប់ខ្លាញ់ចេញដោយងាយបំផុត។ ហើយវិធីដែលអ្នកជាច្រើនចូលចិត្តជ្រើសរើសគឺការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ។ ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនេះបានសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូច្នេះ អ្នកគួរជ្រើសរើសវិធីនេះឬអត់? Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហេតុអ្វីបានអ្នកសជាច្រើនជ្រើសរើសការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះ? Ivermectin and doxycycline heartworm treatment តើការចាក់​ថ្នាំ​សម្រក​ខ្លាញ់​ក្បាល​ពោះគឺជាអ្វី? Ivermectin spot on...

   តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រក​ទម្ងន់លឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព

   ចាប់ពីពេលនេះតទៅ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហា “តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រក​ទម្ងន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។ ព្រោះថាអត្ថបទខាងក្រោមនឹងបន្ធូរបន្ថយរាល់សេចក្តីចម្ងល់របស់អ្នកសគ្រប់គ្នាដោយវិធីសម្រកទម្ងន់សាមញ្ញបំផុត។ យើងអាចអនុវត្ត​យ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនមានអារម្មណ៍នឿយ​ហត់។ តោះ​ជា​មួយ SEOULCENTER មើលរបៀបណែនាំទាំង​អស់​គ្នា! Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងសាមញ្ញនៅផ្ទះ? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រកទម្ងន់លឿនបំផុតគឺជាការរំពឹងទុករបស់អ្នកជាច្រើន។ ដូច្នេះយើងនឹងស្វែង​យល់ពីរបៀបសម្រកទម្ងន់ជាមួយនឹងរបបអាហារ។ ដោយសារតែនេះគឺជាមូលហេតុមួយនៃការឡើងទម្ងន់។ ជាពិសេស ជាមួយនឹងម៉ឺនុយសម្រកទម្ងន់ខាងក្រោម អ្នកអាចចាប់ផ្តើមអនុវត្តភ្លាមៗ។ ជាក់លាក់ដូចខាងក្រោម៖...

   ប្រាប់​អំពីការថែរក្សាស្បែកស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ាស់តែបៃតង

   បច្ចុប្បន្ននេះ បង​ប្អូន​នារីភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសផលិតផលឬគ្រឿងផ្សំថែរក្សាសម្រស់ដែលបានប្រភពមកពីធម្មជាតិ។ ប្រសិនបើជាអ្នកស្រឡាញ់សម្រស់ អ្នកប្រាកដជាមិនចម្លែកនឹងរបាំងតែបៃតងទេ។ ដូច្នេះតើការប្រើប្រាស់របាំងនេះមាន​ប្រយោជន៍អ្វី? របៀបធ្វើម៉ាស់តែបៃតង ហើយកំណត់សម្គាល់នៅពេលប្រើ? តោះស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា! Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អត្ថ​ប្រយោជន៍នៃម៉ាស់តែបៃតងគឺជា​អ្វី? ក្រៅពីត្រូវបានប្រើនៅក្នុងម្ហូបអាហារនិងការលាយ​ផ្សំ តែបៃតងក៏ត្រូវបានប្រើជារបាំងថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់ស្ត្រីដែរ។ ហើយខាង​ក្រោមនេះគឺជាអត្ថ​ប្រយោជន៍នៃម៉ាស់តែបៃតង៖ ប្រាប់​អំពីការថែរក្សាស្បែកស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ាស់តែបៃតង ការពារស្បែកពីកម្ដៅ​ថ្ងៃ៖ ការប្រើម៉ាស់តែបៃតងជាប្រចាំនឹងជួយឱ្យស្បែកមានភាពធន់ទ្រាំខ្លាំង...

   ការជម្រុះរោមប៊ីគីនីជាអចិន្ត្រៃយ៍

   រោមនៅតំបន់ “ប៊ីគីនី” កាន់តែក្រាស់ធ្វើឱ្យស្ត្រីជាច្រើនមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនិងរំខាន។ ម្យ៉ាង​ទៀតនេះក៏ជាបុព្វហេតុចម្បងដែលនាំឱ្យមានការចម្លងបាក់តេរីជាច្រើន។ ដើម្បីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបទាន់សម័យប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ស្ត្រីជាច្រើនជ្រើសរើសយកវិធី​ជម្រុះ​រោមប៊ីគីនីជាអចិន្ត្រៃយ៍។ អត្ថបទខាងក្រោមនេះ SEOUL CENTER បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការ​ជម្រុះ​រោមសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើន។ Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការជម្រុះ​​រោមប៊ីគីនី – អ្វីដែលមិនគួរ​រំ​លង រោមទ្វារមាសគឺជាតំបន់រោមដែលដុះលូតលាស់នៅពីលើប្រដាប់ភេទរបស់ស្រ្តី ដែលច្រើនតែលេចឡើងក្នុងកំឡុងពេលពេញវ័យ ដែលបង្ហាញពីភាពពេញវ័យនៃផ្នែកជីវសាស្ត្រ។...

   របៀបសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត

   អ្នក​អាច​មើល​ថានៅពេលដែលឈរក្បែរអ្នកដែលមានជើងស្ដួចស្ដើង។ ប៉ុន្តែជើងរបស់យើងដូចជា “សសរ” នេះធ្វើឱ្យយើងកាន់តែសោកសៅ។ ចុះហេតុអ្វីមិនរកវិធីដើម្បីសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅ? ប៉ុន្តែដំបូង សូមមើលអ្វីដែល SEOUL CENTER ផ្ដល់យោបល់! Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របៀបសម្រក​ខ្លាញ់ភ្លៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងម៉ឺនុយដែលមានកាឡូរីទាប មូលហេតុចម្បងនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយគឺបណ្តាលមកពីការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងខ្លាញ់មានបរិមាណកាឡូរីខ្ពស់។ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសម្រក​ទម្ងន់ យើងច្រើនតែនិយាយថាគ្រាន់តែញ៉ាំកាឡូរីតិចដើម្បីសម្រកខ្លាញ់។ ជាក់ស្តែង៖ កាបូអ៊ីដ្រាត...

   របៀបកាត់បន្ថយចង្កេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍

   តំបន់ក្បាលពោះច្រើនតែជាកន្លែងដែលអាចប្រមូលផ្តុំជាតិខ្លាញ់លើស ជាពិសេសគឺចំពោះ​នារីការិយាល័យដែលអង្គុយច្រើន ហើយតិច​មាន​ការហាត់ប្រាណ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ SEOULSPA.COM.KH នឹងណែនាំអំពីរបៀប​ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួន ដើម្បីកាត់បន្ថយចង្កេះក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍សម្រាប់នារីដែល​មិន​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន។ Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់១. ការលំហាត់ប្រាណដើម្បីកាត់បន្ថយក្បាលពោះ គ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ 5 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងការលំហាត់ប្រាណ​មានប្រពលភាពកម្រិតស្រាលៗខាងក្រោម អាចនឹងជួយឱ្យអ្នកមានរាងចង្កេះស្ដើងក្នុងរយៈពេលតែ...

   វិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មា

   មានស្បែកសស្រស់ជាក្តីសុបិន្តរបស់នារីគ្រប់រូប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែកើតមកមានសំណាងដែលមានសម្បុរស្បែកដែលចង់បាននោះតែ។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលនារីជាច្រើនតែងតែស្វែងរកវិធីថែរក្សាស្បែកស។ អត្ថបទខាងក្រោមនេះ SEOULSPA.COM.KH នឹងចែកជូននូវវិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មាមានប្រសិទ្ធិភាពញនិងសាមញ្ញដែលអាចធ្វើបាននៅផ្ទះ។ តោះពិគ្រោះជាមួយគ្នា! Contentsនិយមន័យនៃវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍អាច​ដុះឡើងវិញទេ?សំណួរអំពីបច្ចេកវិទ្យាជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍មានសុវត្ថិភាពទេ?តើការជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលឱ្យឈឺទេ?តម្លៃអនុវត្តវិធីសាស្ត្រជម្រុះ​រោមជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់វិធីថែរក្សាស្បែកសដោយក្រូចឆ្មា មានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេច? ក្រូចឆ្មាជាអាហារដែលធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា ហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មថែរក្សាសម្ផស្ស។ នៅក្នុងក្រូចឆ្មាមានបរិមាណវីតាមីន C ច្រើនដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ថែរក្សាស្បែកស។...

   088.793.7979
   ប្រឹក្សា
   ណាត់ប្រតិទិន