ក្រោយពេលសាក់បបូរមាត់ត្រូវតមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មាន?


ក្រោយ​ពេលសាក់បបូរមាត់ ទោះបីជាការរស់នៅមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ច្រើនក៏ដោយ អ្នកនៅតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖ មិនបរិភោគសាច់មាន់សាច់គោ ត្រ​កួន ។ល។ ហើយនិងអាហារមួយចំនួនទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលសាក់បបូរមាត់តាមការចង់បាន។

ក្នុងកំហិតអនុញ្ញាត អត្ថបទខាងក្រោមនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើសាក់បបូរមាត់ត្រូវតមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មាន?

សាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?

មនុស្សជាច្រើនមិនយល់ពីមូលហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវតមសាច់មាន់និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ដូច្នេះ អ្នកគួរតែអានព័ត៌មានបន្ថែមខាងក្រោមនេះដើម្បីមានអនុវត្តកុំឱ្យខុសក្នុងដំណើរការបរិភោគអាហារ ជួយឱ្យបបូរមាត់ស្រស់ស្អាត និងធម្មជាតិឆាប់រហ័ស។

សាច់មាន់គឺជាមុខម្ហូបមួយដែលគួរតែមានដែនកំណត់បន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់ ហើយគួរកំណត់ចំណាំមុខ​ម្ហូបផ្សេងៗទៀតដូចជា៖

 • គ្រឿងសមុទ្រ (បង្កង ក្តាម)៖ ដោយសារការសាក់បបូរមាត់គឺជាបច្ចេកទេសប្រើឧបករណ៍ផ្លុំសាក់ដោយក្បាលម្ជុលមីក្រូទស្សន៍ដើម្បីដាក់ទឹកថ្នាំនៅក្រោមបបូរមាត់ បង្កើតជាពណ៌ថ្មី កាត់បន្ថយភាពខ្មៅ និងធ្វើឱ្យបបូរមាត់មានប្រសិទ្ធិភាព។ ដូច្នេះ អាហារដូចជា៖ បង្កង ក្តាមពេលបរិភោគនឹងងាយបង្កើតស្នាមអណ្ដែត មានការប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលសាក់បបូរមាត់។
 • ត្រកួន៖ បន្លែគ្រប់ប្រភេទអ្នកអាចបរិភោគបានលើកលែងតែត្រកូន ព្រោះត្រកូនងាយបង្កជាខ្ទុះ ស្នាមរលាកក្នុងមុខរបួសនៅលើបបូរមាត់។
 • សាច់គោនិងសាច់មាន់៖ តើអាហារទាំងពីរប្រភេទនេះមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើពណ៌បបូរមាត់ស្តង់ដារឬទេ? ក្រោយ​ពេលសាក់បបូរមាត់ 1 សប្តាហ៍គឺជាពេលវេលាដែលបបូរមាត់ដុះស្បែកខ្ចី ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបរិភោគសាច់មាន់និងសាច់គោនៅក្នុងពេលនេះ បបូរមាត់របស់អ្នកនឹងងស្លែកពណ៌ខុសពីជម្រើសដំបូងរបស់អ្នក។
 • បាយដំណើប៖ អ្នកគួរតមអាហារនេះ ព្រោះបាយ​ដំ​ណើបបណ្តាលធ្វើឱ្យបបូរមាត់កម្រសះស្បើយ ងាយហើមនិងកើតខ្ទុះដូចជាត្រកួនដែរ។

បញ្ជីមុខ​ម្ហូបគួរតែកត់សម្គាល់នៅខាងលើ ជាពិសេសគឺសាច់មាន់នឹងជួយអ្នកការពារបញ្ហាដែលមិនចង់បានបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដូច្នេះ  ការសាក់បបូរមាត់តម​អាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានក៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយបបូរមាត់ឱ្យជាសះស្បើយ ឆាប់របកចេញដើម្បីមានបបូរមាត់ថ្មីដូចចិត្តចង់បាន។

ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?

ដំណើរការនៃការជាសះស្បើយ និងមានពណ៌បបូរមាត់ដូចបំណងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ 7 – 10 ថ្ងៃ។ ដូច្នេះនឹង​អូស​បន្លាយ​ពេល​វេ​លាសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានដំណាក់កាលដូចជា៖

ក្រោយពេលសាក់បបូរមាត់ បបូរមាត់មានភាពហើមក្រហមបន្តិច និងមានពណ៌ដិតដូចជាពណ៌ធាតុដើម។

 • ចាប់តាំងពី 3 – 5 ថ្ងៃស្នាមរបួសតូចៗ បានបង្កដោយម្ជុលមីក្រូទស្សន៍នៅពេលសាក់បបូរមាត់ និង​ស្បែក​ចាប់​ផ្ដើម​ងាប់ទៅ មាន​ភាពស្ងួនក្រៀម និងប្រេះខ្មៅស្រទាប់ស្បែកលើបបូរមាត់។
 • ចាប់តាំងពី 5 – 7 ថ្ងៃបបូរមាត់ចាប់ផ្តើមស្ងួតនិងមានស្ថានភាពរបកចេញពីបបូរមាត់ដែលបានសាក់ ជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតស្បែកថ្មីជាមួយនឹងពណ៌បបូរមាត់ស្តង់ដារតាមធម្មជាតិ។
 • ចាប់តាំងពី 7 – 10 ថ្ងៃបបូរមាត់បានរបកចេញអស់។ នៅពេលនេះ នឹងជួយអ្នកឃើញពណ៌បបូរមាត់ និងភាពធម្មជាតិក្រោយពីសាក់បបូរមាត់បានច្បាស់បំផុត។ មិនចាំបាច់ក្រែម បបូរមាត់ក៏នៅតែភ្លឺរលោង ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនដែលកែបបូរមាត់ ស្ប៉ានឹងដឹងថាតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងបបូរមាត់បបូរប្រើក្រែម បបូរមាត់ធម្មជាតិជាមួយបបូរមាត់ដែលបានសាក់។

ផ្អែកលើពេលវេលាដូចជាខាងលើ ការឆ្ងល់ពិសាក់បបូរ​មាត់ត្រូវតមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានក៏ត្រូវបានឆ្លើយខ្លះ​ដែរ ជួយអ្នកឱ្យទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យពេញចិត្ត និងជៀសវាងបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការបរិភោគមិនមានសុវត្ថិភាព។

អនុសាសន៍៖ អ្នកគួរតែតមអាហារសាច់មាន់ក៏ដូចជាបញ្ជីម្ហូបអាហារដែលបានរាយខាងលើយ៉ាងហោចណាស់ 15 ថ្ងៃ ឬ 1 ខែដើម្បីឱ្យពណ៌បបូរមាត់របស់អ្នកមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាងមុន។ ជាពិសេស អ្នកគួរតែតមសាច់មាន់ក្នុង 1 សប្តាហ៍មុនដំបូងទើបសាក់បបូរមាត់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដូចជា៖ ការហើម បបូរមាត់ខ្មៅ ការជាសះស្បើយ​យូរ ។ល។

កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់

បន្ទាប់​ពី​កំណត់ចំណាំអំពីសាក់បបូរមាត់តម​អាហារ​សាច់​មាន់រយៈពេលប៉ុន្មាន? អ្នកត្រូវចាប់អារម្មណ៏លើបញ្ហាតូចៗដូចខាងក្រោម៖

 • មិនយកដៃប៉ះបបូរមាត់ច្រើនដងធ្វើឱ្យបាក់តេរីងាយជ្រាបចូលធ្វើឱ្យបបូរមាត់យូរនឹងជាសះស្បើយឡើង។
 • ព្រោះម្ជុលសាក់ពណ៌ទឹកថ្នាំនៅលើបបូរមាត់ដោយផ្អែកទៅលើស្នាមរបួសដ៏តូចៗ ទើបស្រទាប់អេភិឌែមបបូរមាត់ស្ងួត និងរបកចេញក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។ ដូច្នេះ អ្នកមិនគួរយកស្បែករបកស្ងួតចេញលើបបូរមាត់ ទុកឱ្យបបូរមាត់របកចេញដោយធម្មតា ហើយលាបទឹកឱ្យជោកលើ​ស្រទាប់​ស្បែក ដើម្បីធ្វើឱ្យបបូរមាត់មិនខូច ឬរលាយទឹកថ្នាំសាក់។
 • ចំពោះបបូរមាត់ស្រអាប់ ឬខ្មៅស្រអាប់យូរឆ្នាំ (ច្រើនអ្នកដែលមានវ័យកណ្តាល) គួរតែអនុវត្តកម្ចាត់ស្នាមជាំមុនពេលសាក់បបូរមាត់ ដើម្បីឱ្យបបូរមាត់មានពណ៌ត្រឹមត្រូវនិងស្រស់ថ្លាបន្ថែម។ ប្រសិនបើអ្នកមក​កាន់មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស អ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញឱ្យស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាកម្ចាត់ស្នាមជាំផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធានាក្នុងដំណើរការមិនប៉ះពាល់ដល់ពណ៌បបូរមាត់ថ្មី។
 • ប្រសិនបើបបូរមាត់របស់អ្នកពិបាកក្នុងការសាក់ពណ៌ (ដោយសារតែសរីរាង្គ) នឹងបានជំនួយសាក់ឱ្យមានពណ៌ឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបបូរមាត់បានរបកចេញអស់ និងជាសះស្បើយ។ រយៈពេលនេះ ភាគច្រើនគឺ 15 ថ្ងៃ ឬ 1 ខែទើបសាក់បបូរមាត់ម្ដង។

អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពជា​ច្រើននៅ ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់សន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងការស្វែងរក ជ្រើស​រើសព័ត៌មាន និងបំបាត់ការព្រួយបារម្ភនៃការសាក់បបូរមាត់  មក​កាន់ SeoulSpa.Com.Kh គឺជាការផ្តល់យោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

បើនិយាយដល់ការសាក់បបូរមាត់ នៅ SeoulSpa.Com.Kh កំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទំនើបដូចជា៖

 • សាក់បបូរមាត់ដោយសេរ៉ូម។
 • សាក់បបូរមាត់ជាមួយទឹកថ្នាំអឺរ៉ុប។

ចាប់យកនិន្នាការនៃការផ្លុំសាក់សោភ័ណភាព ពីរវិធីសាស្រ្តពីរខាងលើនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងទឹកពណ៌ជាច្រើន ជាពិសេសបំផុតមានលក្ខណៈពណ៌ជាប់យូរកម្ររលាយដូច្នេះបានស្ត្រីជា​ច្រើនស្រឡាញ់ពេញចិត្ត។

មកកាន់ SeoulSpa.Com.Kh អ្នកកុំបារម្ភ ព្រោះនឹងត្រូវបានអ្នកជំនាញឆ្លើយសំណួរទាំងអស់បញ្ហាដូចជាសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈប៉ុន្មាន ក៏ដូចជាសំនួរផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង។

ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានការបទពិសោធន៍ជាច្រើន។ មានវិញ្ញាបនប័ត្រផ្លុំសាក់ ដូច្នេះអ្នកអាចមានការជឿជាក់និងបានកម្ចាត់បបូរមាត់ខ្មៅ ស្រអាប់និងស្ងួត ដើម្បីឱ្យមានបបូរមាត់ថ្មីស្រស់ស្អាតនិងរលោងនៅ SeoulSpa.Com.Kh។

ផ្ដល់​ប្រឹក្សាក្នុងថ្ងៃនេះភ្លាមដើម្បីទទួលប្រម៉ូសិនពិសេសដោយទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Hotline: 088.793.7979 – 097.819.7878 ឬក៏ចុចចូល Website Seoulspa.Com.Kh: https://seoulspa.com.kh/

/5 ( ការ​វាយ​តម្លៃ)

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comment

ផ្ញើរូបថត Comment posting regulations
ផ្ញើ កំពុងដំណើរការ ...
  Comment ថ្មីទើបនឹងបន្ថែមចូល ចុចដើម្បីមើល
  0 Comment

   អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

   រមាស់បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោម? តើហេតុអ្វី? តើការ​ព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

   បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោមនៅស្ប៉ា ឬមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សមានស្ត្រីមួយចំនួនដែលមាន​ស្ថានភាពរមាស់ ខ្លះ​ក៏រលាក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជារមាស់បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោមហើយ​មិនដឹងពីវិធីព្យាបាលល្អបំផុត ឬការថែរក្សាបន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោម។ ព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញហេតុអ្វីបានជារមាស់បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោម? ស្បែករមាស់បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោម គឺជាស្ថានភាពមួយដែលចំណុចក្រហមលេចឡើង។ ភាគច្រើនមានតែពណ៌ក្រហម ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះមានទាំង​រមាស់ និងក្រហាយ។ មានមូលហេតុជាច្រើននៃការរមាស់បន្ទាប់ពីការជម្រុះ​រោម ប៉ុន្តែកត្តាទាំង 3 ខាងក្រោយនេះគឺជាការ​ងាយ​ជួបបំផុត៖ ដោយសារតែសរីរាង្គ កន្ទួលស្បែកដោយសារតែសរីរាង្គគឺជាបុព្វហេតុងាយ​នឹង​ជួប។ ភាគច្រើនជាអតិថិជនដែលមានស្បែកងាយប្រតិកម្មនឹងថ្នាំជម្រុះ​រោម។ ដោយសារការ​អនុវត្ត​ខុសនីតិវិធី ការជម្រុះ​រោមនៅតាមគ្រឹះស្ថានកែសម្ផស្សដែលមានគុណភាពអន់ខ្សោយគឺងាយនឹងរមាស់ព្រោះមិនមាននីតិវិធីអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តទេ។ បរិវេណស្បែកបន្ទាប់ពីនីតិវិធីការជម្រុះ​រោមគឺងាយរងគ្រោះណាស់។ ដូច្នេះដំណើរការត្រូវបានអនុវត្ត​ខុស គ្រាន់តែត្រូវការផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះអាចនឹងមានប្រតិកម្មភ្លាមៗ។ ប្រើថ្នាំ​ជម្រុះ​រោមដែលមានគុណភាពអន់ខ្សោយ...

   Top 4 ​នៃការជម្រុះ​រោម​​ជា​រៀង​រហូត​ដោយប្រើ​វិធីសាស្រ្តធម្មជាតិ

   បណ្ដា​រោម​នៅលើដងខ្លួនដែលអាចបង្កឱ្យបាត់បង់សោភ័ណភាព​ និងធ្វើ​ឱ្យអ្នកបាត់​បង់ទំនុកចិត្ត? កុំបារម្ភ ព្រោះមានវិធីសាស្រ្តជម្រុះ​រោមជារៀង​រហូតនាបច្ចុប្បន្ននេះ។ ប៉ុន្តែធ្វើ​ដូច​ម្ដេច ដើម្បី​ជម្រុះរោមនៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើន។ អត្ថបទខាងក្រោមនឹងប្រាប់អ្នកអំពីវិធីសាស្រ្តទាំង 4 នៃការជម្រុះ​រោម​​ជា​រៀង​រហូត​ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពបំផុត។ សូមយោងទៅតាម​អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម! Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញការជម្រុះ​រោម​​ជា​រៀង​រហូត​នៅផ្ទះជាមួយដំឡូងបារាំង និងទឹកឃ្មុំ ដំឡូងបារាំងក្រៅពីជាអាហារដែលមានរសជាតិខ្ពស់សម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃ ក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការជម្រុះ​រោមដែរ។ ជាមួយនឹងបរិមាណ Vitamin C ច្រើន ក៏ដូចជាសារធាតុរ៉ែដទៃទៀតនៅក្នុងដំឡូងបារាំងគឺល្អសម្រាប់ការថែរក្សាស្បែក។ ការផ្សំជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី ជួយអ្នកលុបបំបាត់​រោមដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ របៀប​អនុវត្ត៖ ជំហានទី...

   តើវិធីសាស្រ្ត Peel ស្បែកគឺជាអ្វី? ការ Peel ស្បែកមុខតើល្អដែរ​ឬទេ?

   ការថែរក្សាស្បែក និងសម្ផស្សតែងតែជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រី។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការ Peel ស្បែកមុខ  គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលទទួលបាន “ការពេញចិត្ត” បំផុត។ ដូច្នេះ តើវិធីសាស្ត្រ Peel ស្បែកមុខគឺជាអ្វី? ការ Peel ស្បែកមុខតើល្អដែរ​ឬទេ? តោះស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រថែរក្សាស្បែកនេះ! Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញចំណុច​គួរ​យល់ដឹងអំពីវិធីសាស្រ្ត Peel ស្បែកមុខ តើការ Peel ស្បែកគឺជាអ្វី? ការ Peel...

   ការចាក់​សាក់បបូរមាត់ដែលកើតពងបែក – មូលហេតុ​មក​ពី​អ្វី ហើយវិធីព្យាបាលដូច​ម្ដេចខ្លះ?

   ការ​ចាក់​សាក់បបូរមាត់ជួយដោះ​ស្រាយភាពខ្វះខាតនៃបបូរមាត់ខ្មៅស្រអាប់ នាំមកនូវបបូរមាត់ស្រស់រលោង។ ប៉ុន្តែ មិនមែនករណីចាក់​សាក់បបូរមាត់ទាំងអស់នាំមកនូវលទ្ធផលដែលចង់បានទេ។ តាមការពិតមានបញ្ហាពេលចាក់សាក់បបូរមាត់ ឬមានផលវិបាកជាច្រើននៅពេលចាក់​សាក់បបូរមាត់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់សោភ័ណភាពក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ស្ត្រី។ ក្នុង​នោះ ការចាក់​សាក់បបូរមាត់ដែលកើតពងបែក គឺជាស្ថានភាពទូទៅមួយដែលស្ត្រីជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលជួបប្រទះ។ Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញការចាក់​សាក់បបូរមាត់ដែលកើតពងបែក៖ ជាសញ្ញានៃការចាក់​សាក់បបូរមាត់ដែលខូចខាត? ការចាក់​សាក់បបូរមាត់គឺជាវិធីសាស្ត្រថែរក្សាសម្ផស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ បច្ចេកទេសចាក់​សាក់បបូរមាត់ត្រូវបានអនុវត្តដោយដាក់ពណ៌ទឹកថ្នាំទៅក្នុងស្រទាប់អេពីឌែមតាមរយៈឧបករណ៍ចាក់​សាក់ដោយប្រើម្ជុលខ្នាតតូច។ តាមរបៀបនេះ ភាពមិនល្អនៃបបូរមាត់ដូចជា៖ បបូរមាត់ខ្មៅ បបូរមាត់ស្រអាប់ បបូរមាត់ស្លេក ឬមាន​ពណ៌មិនស្មើគ្នានឹងត្រូវបាន​ដោះ​ស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកនឹងមានបបូរមាត់ស្រស់​រលោង និងភ្លឺថ្លាធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់ក្រែមបបូរមាត់រាល់ថ្ងៃឡើយ។ ដោយសារតែមានឥទ្ធិពលដល់ស្រទាប់អេពីឌែម ដូច្នេះក្រោយពេលចាក់​សាក់នឹងមានការហើមបបូរមាត់បន្តិច ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល 2...

   ប្រាប់ពីរបៀបថែរក្សាបបូរមាត់របស់អ្នកបន្ទាប់ពីការ​ចាក់សាក់ឱ្យមានពណ៌យ៉ាងឆាប់រហ័ស

   ការចាក់សាក់បបូរមាត់កំពុងក្លាយជានិន្នាការកែ​សម្ផស្សដែលត្រូវបានស្ត្រីស្រឡាញ់ពេញ​ចិត្ត។ វិធីសាស្រ្តនេះ មិនត្រឹមតែជួយអ្នកមាន​បបូរមាត់ពណ៌ផ្កាឈូក និងស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការតុបតែងនៅពេលចេញទៅក្រៅផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីបង្កើនពណ៌តាមការចង់បានស្ត្រីត្រូវការបំពាក់នូវចំណេះដឹងជាចាំបាច់។ ខាង​ក្រោយនេះជាវិធីថែរក្សាបបូរមាត់ឱ្យបានល្អបន្ទាប់ពីផ្លុំ​សាក់រួច! Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញតើគួរបរិភោគអ្វីបន្ទាប់ពីការ​ចាក់សាក់? ពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការ​ចាក់សាក់បបូរមាត់ អ្នកត្រូវថែរក្សាវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះនៅពេលនេះបបូរមាត់ងាយរងគ្រោះណាស់។ បបូរមាត់ក៏អាចបាត់បង់ពណ៌ ស្នាមសាក់ ស្នាមប្រឡាក់ ឬបំផ្លាញវណ្ឌវង្កផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនការពារវា។ ដូច្នេះ ការ​ស្វែង​យល់​អំពី​របៀប​ថែ​រក្សាបបូរ​មាត់បន្ទាប់ពីការ​ចាក់សាក់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជាអាហារមួយចំនួនដែលអ្នកគួរនិងមិនគួរបរិភោគ។ បន្ទាប់ពីការ​ចាក់សាក់បបូរមាត់អ្នកគួរតែបង្កើនអាហារមួយចំនួនដូចជា៖ – ម្នាស់៖ ម្នាស់ជាអាហារកំពូលដែលគួរបរិភោគ ក្នុងនោះម្នាស់មានផ្ទុកសារធាតុ Blomelain...

   ការព្យាបាល​ស្នាម​ខ្មូត-1
   ថែរក្សាស្បែកមុខនៅ Seoul Spa

   ចំពោះស្ត្រី ផ្ទៃមុខតែងតែជា “កត្តាមួយដ៏សំខាន់” ដែលមាន​តម្លៃ​បំផុតនៅលើរាងកាយ។ ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលស្ត្រីណាក៏មានការថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែ ធម្មជាតិមិនបានបង្កើតមកភាពស្រស់ស្អាតអស់កល្បជានិច្ច ដូច្នេះ បណ្តោយទៅតាមពេលវេលា ស្បែកមុខរបស់យើងនឹងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមចុះ មិនសូវស្រស់ថ្លា ស្រអាប់ពណ៌និងមានស្នាមជ្រីវជ្រួញ ប្រសិនបើមិនមានការថែរក្សាឱ្យត្រូវរបៀប។ ដំណាក់​កាលថែរក្សាស្បែកមុខដោយជំនាញនៅ Seoul Spa នឹងជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមានប្រសិទ្ធភាព! Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញហេតុអ្វីការថែរក្សាស្បែកមុខនៅផ្ទះ “មិនមានប្រជាប្រិយភាពទៀត” ? ការថែរក្សាស្បែកនៅផ្ទះគឺជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលចង់មានស្បែកស្រស់ស្អាត សពណ៌ផ្កាឈូក និងស្បែករលោង។ ប៉ុន្តែ...

   វិធីកម្ចាត់មុនត្រឹមតែ 10 នាទី

   មុនតែងតែនាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដល់យើង ដោយសារតែកង្វះសោភ័ណភាពដែលនាំមក។ កុំព្រួយបារម្ភ សូមយោងតាមអាថ៌កំបាំងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតខាងក្រោមនេះ។ វិធីកម្ចាត់មុនត្រឹមតែ 10 នាទីនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកមានភាពស្រស់ថ្លាឆាប់រហ័ស ! Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញវិធីកម្ចាត់មុនត្រឹមតែ 10 នាទីដោយទឹកកក ការខ្ចប់​ដុំ​ទឹកកក​​ដែលបានដឹងជាវិធីសាស្រ្តមានប្រសិទ្ធភាពបានណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងសើស្បែកនៅពេលកើតមុនហើមក្រហម។ ការខ្ចប់​ដុំ​ទឹកកកលើទីកន្លែងកើតមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយបាតុភូតហើមក្រហមឆាប់រហ័ស ចូលរួមចំណែកជម្រុញការកម្ចាត់មុនត្រឹម​តែ 10 នាទី បំបាត់ស្ថានភាពរម៉ាស់និងពិបាកទ្រាំ។ អ្នកគ្រាន់តែប្រើទឹកកកជាមួយកន្សែង ដាក់ទឹកកកចូលទៅន្សែងហើយខ្ចប់ទៅលើតំបន់ស្បែកដែលមានមុន។ ការខ្ចប់ថ្នមៗតាមរង្វង់មូលហើយបន្ដល់ទៅដល់ពេលអារម្មណ៍ថាស្បែកត្រជាក់ពេកទ្រាំមិនបានទើបឈប់។ ជាមួយនឹងវិធីនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកមានស្បែកស្រស់​ពណ៌ផ្កាឈូកឆាប់រហ័ស កាត់បន្ថយស្ថានភាពហើមក្រហម។ ​ក្រូច​ឆ្មាជួយកម្ចាត់មុនឆាប់រហ័ស ក្រូចឆ្មាបានដឹងជា...

   បណ្ដាជំហានថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃមិនគួររំលង

   មនុស្ស​ស្រីណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានស្បែកស្រស់ស្អាត មានសុខភាពល្អនិងគ្មានមុន។ ដូច្នេះ ស្រី្តជាច្រើនមិនស្តាយថវិការដើម្បីទិញមក​ច្រើន ប៉ុន្តែមិនដឹងពីរបៀបថែរក្សាស្បែកមុខឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ក៏ស្បែកនៅតែមិនទទួលបានអ្វីដែលចង់បាន។​ សូមយោងទៅតាមអាថ៌កំបាំងដូចខាងក្រោម។ Contentsសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់រយៈពេលប៉ុន្មានមានសំខាន់ដែរឬទេ?ចម្លើយនៃការសាក់បបូរមាត់តមអាហារសាច់មាន់អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការសាក់បបូរមាត់អាសយដ្ឋានសាក់បបូរមាត់មានកិត្យានុភាពនៅភ្នំពេញជំហានថែរក្សស្បែកមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាធម្មតា ស្រី្តម្នាក់ៗនឹងមានទម្លាប់ថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃដោយខ្លួនឯងដោយផ្សេង​គ្នា។ មូលហេតុគឺមនុស្សម្នាក់ៗនឹងមានប្រភេទស្បែកខុសៗគ្នា ហើយត្រូវការការថែទាំស្បែកសមស្រប។ ប៉ុន្តែទូទៅនឹងមានជំហានជាមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ សម្អាតស្បែក ការលាងមុខគឺជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរការថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃ។ វាជួយបំបាត់ជាតិខ្លាញ់ កខ្វក់ ប្រេងលើសនិងបាក់តេរីនៅលើស្បែក។ ដោយហេតុនោះ ធ្វើឱ្យរន្ធញើសមាន​ភាពប្រសើរឡើង កាត់បន្ថយហានិភ័យកើតមុន។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកមានការតុបតែងមុខ សូម្បីគ្រាន់តែប្រើក្រែមការពារកម្តៅថ្ងៃ ត្រូវចាំថាសម្អាតមុខ​មុនសិន។...